Fila_logokyrkan

Månadens ord: juni_2019

Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Rom.1:20

Varje vår får vi förundras över att se hur naturen lever upp.
Det som varit grått och dött översvämmas plötsligt av grönska och liv.
Då kanske tankarna går till Honom som gjort allt det vackra
och som låter oss få se livets under gång på gång.
När Paulus skriver till romarna understryker han att undren i naturen visar vem Gud är.
När Jesus ute i naturen undervisade sina lärjungar (Lukas 12) tar han Guds omsorg
om fåglarna och blommorna till hjälp för att förklara varför de inte skall göra sig bekymmer.

Gud har inte bara en gång skapat livet, Han tar också dagligen hand om allt.
David beskriver i psalm 19:2-4 hur han ser Gud i naturen:
Himlarna vittnar om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det för den andra,
den ena natten kungör det för den andra,
utan tal och utan ord,
deras röst hörs inte.


Carl Boberg har skrivit en sång som blivit en av de mest spridda andliga sångerna genom alla tider:
O store Gud, när jag den värld beskådar,
som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
och alla väsen mättas vid ditt bord;


Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional