Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2017

Och mellan Övre Hörnsalen och Fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen på att sätta muren i stånd. Nehemja 3:32

I Bibelböckerna Esra och Nehemja berättas om hur en del av judarna fick möjlighet att återvända från landsförvisningen i Babylonien (senare Persien) för att bygga upp det raserade templet i Jerusalem, och också för att återuppbygga Jerusalems murar.

Det var ett stort projekt och resurserna var begränsade, trots stöd från den Persiska kungen. Speciellt Jerusalems mur var ett projekt som krävde både mod och uthållighet för den upplevdes som ett hot av de nuvarande invånarna i Israel. Det fanns inte heller tillräckligt med utbildade byggare så för att bygget skulle bli färdigt krävdes att alla ställde upp, till och med köpmän och guldsmeder!

Det stora återuppbyggnadsarbetet har en del likheter med Guds rikes uppbyggnad som Jesus lade grunden för. Det är ett bygge som inte bara är tänkt att utföras enbart av speciellt utbildade fackmän utan du och jag behövs oberoende av vad vi har för kunskaper och utbildning. Också nu behövs det mod och uthållighet för också Guds rikes uppbyggnad möts av misstänksamhet och motstånd och är ett hot för den onde som alltid stått emot Guds räddningsplan.

Vid byggandet på Jerusalems murar hade de olika arbetslagen sin bit av muren som de ansvarade för. I Nehemjas 3:e kapitel återkommer gång på gång "...bredvid dem arbetade...". I vår tid ser de olika "byggarna" sin bit av bygget och gör sitt bästa för den biten. Ibland kanske man träffar också andra bygglag men helheten ser vi inte alltid så mycket av.

När det gäller Jerusalems uppbyggnad hade ståthållaren Nehemja en översikt och vision från Gud att se till att det blev en fungerande helhet. För oss gäller det att söka Guds ledning och den Helige Andes hjälp för att det vi bygger skall fungera tillsammans med de övriga byggarnas bitar och Guds stora plan för den universella Församlingen.

Copyright © 2018 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional