Fila_logokyrkan

Månadens ord: september_2019

Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
och vi tror och förstår att du är Guds Helige." Joh.6:68-69

 Jesus hade talat till en stor samling mänskor. De hade fått se honom 
välsigna litet bröd och fisk och plötsligt räckte det till tusentals män, 
kvinnor och barn. De hade hört och förundrats.

 Nu hade de igen sökt upp Jesus för att se och höra och vara med om allt 
det stora som hände kring honom. Men plötsligt var det inte så lätt att 
ta till sig vad han talade. Det gick emot deras tidigare kunskap och 
innebar att de borde tänka om. Jesus påstod att han är den enda vägen 
till Gud och bara genom hans  kött och blod skulle men få del av det 
eviga livet.
 
 Det blev häftiga diskussioner och förargade kommentarer och de flesta 
lämnade samlingen. Till och med många av dem som kallat sig lärjungar fick 
nog och gav sig av. Jesu närmaste, de tolv, stod samlade nära Jesus och 
man kunde tänka sig att någon stod i beråd att säga: 
Jesus, kunde du inte ha varit försiktigare och mindre radikal ¿och kanske 
gjort något under ellet tecken?
 
 Men Jesus ser på dem och ställer frågan som tränger in i deras innersta: 
"Inte vill väl också ni gå bort?". De tolv som lärt känna Jesus och som 
följt honom i "vått och torrt" fick genom Simon Petrus svara: "Herre, 
till vem skulle vi gå?". De visste att de funnit Messias. Det fanns inget 
alternativ för dem om de ville ha gemenskap med Gud. Jesus var deras Herre 
och då gällde det att lita på honom också när det såg ut som om allt gick fel.


En sång av Lina Sandell (vers 1 och 2):

Jag vill följa dig, o Jesus,
följa dig om vägen går
över solbelysta höjder
eller genom dunkla snår.
Där jag vet att du gått före,
vill jag följa efter glad,
viss att du min vandring leder
steg för steg mot himlens stad.

Må jag då ej ängsligt fråga:
"Herre, säg mig vart du går"
eller med en hemlig oro
tveksam gå i dina spår.
Nej, här gäller det att följa, 
ej att välja väg och stig,
men att i en barnslig lydnad
gå den väg du valt åt mig.

Copyright © 2019 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional