Fila_logokyrkan

Vi tror på hela Bibeln, därför tror vi att ..

 • Vi alla är skapade av Gud till något fantastiskt, till Guds avbild, som Boken säger det. (1 Mos 1:26)
 • Vi alla har syndat (felat mot Gud och människor), därför är gudsbilden fördärvad till stor del (Rom 3:23) - vi behöver alla HJÄLP utifrån
 • Gud sände sin Son Jesus till denna värld för att bära det straff som tillhörde oss - Kristus dog för allas våra synder på korset (1 Petr 2:24)
 • Gud uppväckte sin Son från de döda på den tredje dagen - i dag sitter Jesus på Gud Faderns högra sida och har all makt i himmelen och PÅ JORDEN! Också i Ditt och mitt liv, om vi vill det.
 • Den Helige Ande, den tredje personen i gudomen, sändes till jorden (Apg 2) och gör i och genom Kristi församling samma gärningar idag som Jesus gjorde för 2000 år sedan
 • Varje människa behöver själv ta ställning för/mot Jesus - den som tar emot Jesus "får rätten att bli Guds barn" (Joh 1:12). Detta kallas på Bibelns språk t.ex "pånyttfödelse" eller "frälsning"
 • Du och jag kan ta emot den Helige Ande - Gud - inneboende i våra hjärtan
 • Livet med stort L (det eviga, härliga livet) börjar när vi kommer i Jesu sällskap och börjar följa Honom i liv och lära - Joh 10:10
 • De troende (kristna), oberoende av samfundstillhörighet bildar den verkliga  församlingen - därför har vi bara troende medlemmar också i vår församling.
 • Jesus kommer snart tillbaka, för att hämta sin församling hem till himlen.
 • Varje människa kommer att stå till svars inför Gud för sitt liv
 • Det finns en himmel (för frälsta) och ett helvete (för djävulen och icke-frälsta)

.. Vad tror DU på? 

Copyright © 2023 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional