Fila_logokyrkan


PINGSTRÖRELSEN - HISTORIK

En ny pingst
Pingströrelsen är den yngsta av de traditionella frikyrkorna. Namnet kommer från berättelsen i Apostlagärningarnas andra kapitel, där det berättas att de första lärjungarna på pingstdagen upplevde att den Helige Ande "föll över dem" och de började "tala i tungor". Inom pingströrelsen tror att det kan ske också i vår tid, liksom alla de andra under som Nya Testamentet talar om. På grund av detta kom de som gjort en sådan upplevelse att kallas pingstvänner.

Pingströrelsen (pingstväckelsen) uppkom genom att många kristna i början av 1900-talet längtade efter en djupare upplevelse av Gud. Man bad om detta. Och i en liten församling i Los Angeles fick man uppleva bönhörelse 1906. Många pastorer från hela världen besökte Los Angeles och reste hem och spred budskapet om vad som hade skett.

barratt Den norska metodistpastorn T.B.Barratt kom 1907 till Amerika och fick där del av Andens dop. När han kom hem till Norge talade han om detta och många andra fick göra samma erfarenhet. Genom att Barratt besökte flera europeiska länder spreds budskapet snabbt till hela Europa. I Sverige blev baptistpastorn Lewi Pethrus en ledande person inom pingströrelsen.

Budskapet når Finland
Till Finland kom pingströrelsen 1908, men hade till en början inte så stor framgång. Under åren 1911-12 besökte Barratt Finland. Hans besök blev startsignalen till pingströrelsens genombrott i vårt land. Först från 1919 gick man målmedvetet in för att grunda egna församlingar. Den första pingstförsamlingen bildades i Helsingfors 1920. Ofta var det andra frikyrkliga som blev de första medlemmarna i pingstförsamlingarna.Den spridning som pingstförsamlingarna i Svenskfinland har uppnåddes redan i början av 1950-talet. När församlingarna bildades gavs de ofta namn från Bibeln. De kan heta Filadelfia, Elim, Betesda, Tabor, Sion, Betania osv. Församlingen och kyrkan (eller bönehuset) har ofta samma namn. På senare tid har det blivit vanligare att tala om Pingstkyrkan.

Dagens situation
Det finns 32 svenskspråkiga pingstförsamlingar i Finland. De finns i Lovisa, Vålax, Illby, Borgå, Nickby, Simsalö, Box, Helsingfors, Mankby, Kyrkslätt, Svartå, Ekenäs, Kimito, Pargas, Mariehamn, Närpes, Pörtom-Petalax, Bergö, Korsnäs, Vasa, Solf, Kvevlax, Kuni, Vassor, Kerklax, Särkimo, Oxkangar, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Purmo och Karleby.

Det sammanlagda medlemsantalet i de Finlandssvenska pingstförsamlingarna är ca 3000. Den största församlingen är Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors och näststörst är Sionförsamlingen i Vasa.

På finskt håll har pingströrelsen fått en rätt stor spridning med ca 45.000 medlemmar.

Det är mycket svårt att säga hur många pingstvänner det finns i världen. I många länder finns det flera olika pingströrelser. Och många pingstkyrkor har överhuvudtaget ingen statistik. Det kan man i alla fall säga att pingströrelsen är en av de snabbast växande kyrkorna idag. Man kan göra en uppskattning på ca 200 miljoner medlemmar. Starkast är pingströrelsen i Sydamerika (+ i Syd-Korea). I Sverige finns det över 100.000 pingstvänner.

Tack för att Du läste!

Copyright © 2023 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional