Fila_logokyrkan


Hur kan jag bli frälst?

"Var och en som åkallar Herrens namn, skall bli frälst" (Rom 10:13)

1. Du måste vara beredd att lämna din gamla livstil. (Jes 55:6-8)
Du måste bekänna som synd det som Guds ord säger att är synd. Vågar du läsa i Guds ord? Vågar du lyssna till predikan? Är du beredd på att du kan hamna att ändra på saker och ting i ditt liv?
Om du inte vill se någon ändring i ditt liv, är det kanske inte någon vits att du läser vidare...

2. Du måste vara beredd att gå in i ett annorlunda liv. Ef 2:10
Jesus kallar dig till ett nytt spännande liv, där Han går före, och du följer efter.
Du får nya prioriteringar och du lär dig att leva livet som Skaparen tänkt.
Du får komma in i Guds underbara plan för ditt liv.

3. Tala till Jesus
Som bibelordet ovan säger, "var och en" = också DU, som ber till Herren, "skall bli frälst". Denna bibelvers finns nedtecknat på flera ställen i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Jesus har redan dött för din skull på korset för att inte Gud skulle behöva straffa dig för dina synder - nu väntar Han bara på att du tackar och TAR EMOT HONOM i ditt eget hjärta. Johannesevangeliet 1:12 säger: "ÅT ALLA DEM SOM TOG EMOT HONOM, GAV HAN RÄTTEN ATT BLI GUDS BARN". Be därför just nu Jesus att komma in i ditt liv!

4. Kom in i församlingen
Kom och ta din rätta plats i andra Guds barns gemenskap. Som ny troende är du en lem i Kristi kropp (församlingen liknas bl.a till den i Bibeln) som nödvändigt behöver vara i kontakt med andra lemmar i kroppen. BLI INTE ALLENA! Du är välkommen till Filadelfiaförsamlingen, eller i andra sammanhang där man tror på den tre-enige Guden och där man får följa Guds ord med gott samvete.

Copyright © 2023 Filadelfiaförsamlingen i Pargas

Valid HTML 4.0 Transitional